Joe to Joel

There is no excerpt because this is a protected post.

Social Share Toolbar

Liêm

There is no excerpt because this is a protected post.

Social Share Toolbar

Kem mút đê

Joe đã có 5 cái răng rồi, hơi quấy nên mẹ hạ quyết tâm đi mua cái ”dung cu” làm kem về làm kem mút cho mát lợi, đọc sách thấy có vẻ làm kem cũng dễ, với lại mình thích biết những thành phần của kem gồm có gì (vd Joe khi ăn sữa [...]

Social Share Toolbar

Cá Chim - rau Muống (5*)

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=2112″;var hupso_title_t=”Cá Chim – rau Muống (5*)”;

Social Share Toolbar

Salad bơ gà

Thời gian làm 12phút

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=2089″;var hupso_title_t=”Salad bơ gà”;

Social Share Toolbar

Pasta với sốt gà

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=2081″;var hupso_title_t=”Pasta với sốt gà”;

Social Share Toolbar

Cá - Nước Cam (2C)

Làm cho 2 bữa, thời gian dưới 20p

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=2077″;var hupso_title_t=”Cá – Nước Cam (2C)”;

Social Share Toolbar

Cá hồi phomat

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=2059″;var hupso_title_t=”Cá hồi phomat”;

Social Share Toolbar

Nước hầm gà

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=2054″;var hupso_title_t=”Nước hầm gà”;

Social Share Toolbar

Món 3C - Cá, Cà rốt và Cà chua

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=2043″;var hupso_title_t=”Món 3C – Cá hồi, Cà rốt và Cà chua”;

Social Share Toolbar