Làng tôi 6 - Quả dại - Quà tặng mùa Hè

Hè về, vừa vui vừa mệt, vui vì Hè có quá nhiều nắng, quá nhiều quả dại quanh làng, tha hồ hái, tha hồ ăn, cảm tưởng như làng là nguồn rau quả vô tận

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=5454″;var hupso_title_t=”Làng tôi 6 – Quả dại – Quà tặng mùa Hè “;

Social Share Toolbar

Hoa và Người làm vườn

Những người làm vườn – họ có một tâm hồn vô cùng đẹp đẽ, họ chia sẻ những vẻ đẹp bằng việc ngày đêm tưới tắm vun trồng, tỉa cành hái hoa để những người xung quanh được hưởng chung vẻ đẹp. Họ tặng những nụ cười với người qua đường ngẩn ngơ với hoa, [...]

Social Share Toolbar

Hoa Hồng nước Anh (3)

Sắp thành boring snoring vì quá nhiều Hoa Hồng nhưng mà lỗi tại chúng nó đẹp không chịu nổi, chứng cuồng hoa thật khó chữa

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=5285″;var hupso_title_t=”Hoa Hồng nước Anh (3)”;

Social Share Toolbar

Học sơ cứu - First aid

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=5263″;var hupso_title_t=”Học sơ cứu – First aid “;

Social Share Toolbar

Thiên nhiên tươi đẹp

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=5247″;var hupso_title_t=”Thiên nhiên tươi đẹp”;

Social Share Toolbar

Nghỉ giữa kỳ

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=5240″;var hupso_title_t=”Nghỉ giữa kỳ “;

Social Share Toolbar

Hoa Hồng nước Anh (2)

(tiếp theo và chưa hết được)

Hoa Hồng Thôn Cam

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=5193″;var hupso_title_t=”Hoa Hồng nước Anh (2)”;

Social Share Toolbar

Xuân (7)

Chán hoa chưa
Giờ bốt ảnh người mẫu nhá, mẫu nằm, mẫu ngồi, mẫu đứng – mẫu lùn mẫu dong dỏng – mẫu tây mẫu ta – mẫu ba hoa mẫu bà già.. đủ cả

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=5148″;var hupso_title_t=”Xuân (7)”;

Social Share Toolbar

Mùa Xuân (6) - Hoa Hồng nước Anh

Hoa Hồng là biểu tượng của nước Anh (England thôi nhé, 3 nước còn lại trong khối UK mỗi nước đều có biểu tượng riêng), mình chưa đi đâu thấy nhiều giống hoa Hồng và rực rỡ đến thế
Tháng 5 tháng 6 hoa bắt đầu bừng nở khắp làng khắp phố

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var [...]

Social Share Toolbar

Mùa Xuân (5)

Có bao giờ chân trời xanh thế
như mắt em lần đầu gặp anh

(Thực ra) Lần đầu bên anh ấy, mình ngủ gật trên xe u-oát, tỉnh dậy dãi chảy (đã) khô như bản đồ sông Mê-kông…

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=5096″;var hupso_title_t=”Mùa Xuân (5)”;

Social Share Toolbar