Em sắp giàu rồi, hoặc em già lẩm cẩm x nó rồi

Lấy chồng bao nhiêu là lâu em mới có tí tiền để ra, ba chục ”chiệu” của nóa. Vàng đợt này cứ lên cao vút vùn vụt, sốt hết cả ruột gan, bỗng dưng hôm ấy vàng rớt giá xuống 32,740. Hí hí, em quyết đầu tư nguyên cây mặc dù cũng phải dè sẻn [...]

Social Share Toolbar

Freecycle: Hơn 1000 DVD phim tiếng Anh cần tặng

Mình dọn nhà có khoảng hơn 1000 phim (toàn tiếng Anh nhé), bạn nào có nhu cầu dùng mời đến lấy. Mình chỉ giữ đến 7pm ngày hôm nay thôi nhé.
Nhà mình ở Láng Hạ

0913 hai bốn không 640

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=1254″;var hupso_title_t=”Freecycle: Hơn 1000 DVD phim tiếng Anh cần tặng”;

Social Share Toolbar

Ảnh ọp "Nhóm" nhân dịp bạn Huyền đầu nhọn ở bển về thăm wê

There is no excerpt because this is a protected post.

Social Share Toolbar