Sài Gòn - Phú Quốc

Gia đình mềnh cảm ưn các bạn đã tiếp đón nồng nhiệt, yêu lắm í, chỉ tiếc rằng mình mải chơi nên không đủ thời gian ghé hết các bẹn hoặc cà phê cà pháo như dự định ban đầu. Travel cùng em bé khó và lích kích hơn mình tưởng, với lại đi cùng [...]

Social Share Toolbar

Phú Quốc 3/2011

May quá trốn được trận lạnh mùa Hè của miền Bắc, trong này nắng ấm, biển xanh… sướng

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=1549″;var hupso_title_t=”Phú Quốc 3/2011″;

Social Share Toolbar