Nhảm 30 -

1. Thằng Sấm sáng Thứ Bảy mỗi tuần được cho 1 Bảng tiêu vặt (pocket money) để chi tiêu tùy thích – cũng là học cách làm chủ đồng tiền (he he), cầm tiền nó ngay lập tức mua cái gì đó dù không dùng vẫn phải tiêu ngay hoặc mua kẹo cho dù ko [...]

Social Share Toolbar