Nhảm 37

1. London

Hà tiện được đi chơi London nhân dịp năm mới, cũng lâu lâu rồi chị mới đi nên khấp khởi, được ngày giời mưa gió tả tơi, bão bùng tan tác..

Thị nhìn thấy cái vòng trắng trắng méo mó xa xa phía chân giời, hốt hoảng bảo chồng:
ối anh ơi, bão to quá London [...]

Social Share Toolbar