Côn Đảo - Tình nguyện viên cần gì

Có mấy người hỏi, mình tiện nhớ đâu viết đó, ai nhớ gì bổ sung giúp

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=5401″;var hupso_title_t=”Côn Đảo – Tình nguyện viên cần gì”;

Social Share Toolbar

Bơi lặn ở Côn Đảo (5)

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=5388″;var hupso_title_t=”Bơi lặn ở Côn Đảo (5)”;

Social Share Toolbar

Chuyện Nhảm ở Côn Đảo (3)

Đêm trước rời Côn Đảo, tâm trạng mình cực tệ, tạm gọi là sốc Hạ Giới

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=5357″;var hupso_title_t=”Chuyện Nhảm ở Côn Đảo (3)”;

Social Share Toolbar

Tình nguyện Rùa biển VQG Côn Đảo (2)

Về đây chúng ta làm tình
nguyện – hết sức mình bảo vệ Rùa con

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=5343″;var hupso_title_t=”Tình nguyện Rùa biển VQG Côn Đảo (2)”;

Social Share Toolbar

Tình nguyện viên bảo tồn rùa biển ở Côn Đảo (1)

Một ngày đầu Hè Cambridge đầy nắng, trên FB của con Su Cừu có 1 tin làm tôi chú ý, chương trình tuyển tình nguyện viên tham gia bảo tồn rùa biển ở VQG Côn Đảo.
Cái tin làm tôi nhớ thời trai trẻ biết bao khi tham gia những dự án bảo tồn hay nghiên [...]

Social Share Toolbar