Thông báo họp lớp 12Y

There is no excerpt because this is a protected post.

Social Share Toolbar

Nhảm 47 - Nhật ký

Tuổi thơ của mình rặt mắng chửi đánh đập, mình là một đứa con gái xấu xí, tự ti, học dốt (khá được 1-2 môn) ..nói chung, hoàn toàn xa lạ với mong ước của mẹ mình.
Thuở ấy, tẩn con nó như một cái CHỨNG CHỈ cho GIA ĐÌNH VĂN HÓA

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var [...]

Social Share Toolbar

Nhảm 48 - Cứt đái chim lạc

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=5649″;var hupso_title_t=”Nhàm 48 – Cứt đái chim lạc”;

Social Share Toolbar

i phone 6 hay ip 6 plus

Hôm nay ngày đầu tiên bán hàng, tôi rảnh vãi chạy ra store ngó nghiêng

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=5629″;var hupso_title_t=”i phone 6 hay ip 6 plus”;

Social Share Toolbar

Nhảm 46 - chuyện chụp ảnh , chuyện làm đẹp

1. Con Yến NEY YHT

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=5611″;var hupso_title_t=”Nhảm 46 – chuyện chụp ảnh , chuyện làm đẹp”;

Social Share Toolbar

Nhớ Lào Cai

Hôm nay em thấy nhớ Lào Cai mình ạ, nhớ lắm í, chắc tại nhà nhà người người đi Y Tý, đi Sa Pa, đi Mường Hum Bát Xát..
Nhớ một người thì em có thể viết thư ăn vạ
Nhưng nhớ cả huyện thì em biết làm gì

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=5584″;var hupso_title_t=”Nhớ Lào Cai”;

Social Share Toolbar

Cắm trại ở Peak district - Camping (3) - Our men

Vài bạn hỏi mình kinh nghiệm đi cắm trại với trẻ con

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=5574″;var hupso_title_t=”Cắm trại ở Peak district – Camping (3) – Our men”;

Social Share Toolbar