Chuyện ở nhờ

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=6437″;var hupso_title_t=”Chuyện ở nhờ”;

Social Share Toolbar

Nhảm 70

Tôi sống ở thôn Cam, Sông Cam uốn khúc dịu dàng, lãng mạn thơ mộng và đẹp đẽ. Thôn Cam tổ hợp của mấy chục trường đại học, và các em sinh viên đôi khi chèo thuyền (punting) ngoài giờ học để kiếm thêm, bỏn trẻ xinh gái đẹp giai rất.

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var [...]

Social Share Toolbar

Nhảm 69 ;)

1. Chuyện máy bay:

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=6413″;var hupso_title_t=”Nhảm 69 ;) ”;

Social Share Toolbar

Nhảm 68

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=6404″;var hupso_title_t=”Nhảm 68″;

Social Share Toolbar

Nhảm sáo bải - Thằng Dô

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=6389″;var hupso_title_t=”Nhảm sáo bải – Thằng Dô”;

Social Share Toolbar

Bạn

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=6380″;var hupso_title_t=” Bạn”;

Social Share Toolbar