Lại một mùa Hoa Hồng rực rỡ

Mỗi sáng sớm sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm…

Xưa mỗi khi nghe lời ca đep đẽ trong ‘Triệu triệu đoá hồng’ mình đã tưởng hình ảnh đó chỉ có trong bài hát. Nhưng giờ đây, khi Hè về, khắp ruộng vườn, đường làng, lối phố, Hoa Hồng nở ngập tràn rực [...]

Social Share Toolbar

Nhảm 72

1. Ngộ nhận:

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=6474″;var hupso_title_t=”Nhảm 72″;

Social Share Toolbar

Nhảm 71 - Chị Noan - Chapter 3

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=6467″;var hupso_title_t=”Nhảm 71 – Chị Noan – Chapter 3″;

Social Share Toolbar

Trường Dược - Nhảm chuyện!

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=6453″;var hupso_title_t=”Trường Dược – Nhảm chuyện!”;

Social Share Toolbar