Nhảm 73 - chiện đi lồm

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=6696″;var hupso_title_t=”Nhảm 73 – chiện đi lồm”;

Social Share Toolbar

Cảm xúc Hà Giang từ người ấy

Anh ấy viết những thứ này, gửi cho mình những ảnh này, chẳng biết là ý gì nữa Mì ơi!

Xin lỗi người yêu, tôi văng tục phát, tổ xư cái đất nước quanh năm lễ hội, thôi, mình có giỏi thì mình…mời tôi đi tiếp đê…

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=6682″;var hupso_title_t=”Cảm xúc Hà Giang [...]

Social Share Toolbar

Chuyện đéo kể đéo được (2)

There is no excerpt because this is a protected post.

Social Share Toolbar