Chuyện về những anh chàng mù chữ một chút và.. ngọng cũng

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=6948″;var hupso_title_t=”Chuyện về những anh chàng mù chữ một chút và.. ngọng cũng “;

Social Share Toolbar

Chị Mai

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=6931″;var hupso_title_t=”Chị Mai”;

Social Share Toolbar

Đi trong mùa Vàng

Có một mùa vàng mê mải, có một mùa nhìn đã thấy ấm no… Mùa các bạn Dù lượn bay bay trên bầu trời Mù Cang Chải… Mùa tắc đường khắp Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang…

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_toolbar_size_t=’small’;var hupso_url_t=”http://www.hasapa.com/?p=6920″;var hupso_title_t=”Đi trong mùa Vàng”;

Social Share Toolbar