Thằng Diễn

Thằng Diễn học cùng lớp sinh K39A, nó hiền lành và đẹp trai dất, điều này mình chỉ nhận ra khi đã ngả bam bải tuổi chứ hồi học cùng ko hề biết nó đẹp trai hay không, chỉ biết nó hiền ngoan.

Hồi học quân sự phần băng bó cứu thương có bài băng [...]

Social Share Toolbar