Nhảm 79

Sealed with a kiss or Sealed with a kít

Dồ lên cơn, đi mua con dấu dán thư bằng sáp, Dồ thậm chí đã tính ai là nạn nhân sẽ phải nhận thư trong cơn cuồng Thu sắp tới. Đáng ra mua dấu chữ H thì dồ lại mua cmn cái hình HOA HỒNG.
Hoá ra seal [...]

Social Share Toolbar

Thằng Đường

Thằng Đường là một phần tuổi trẻ đẹp đẽ của mình hồi ở Sapa, tự dưng hôm nay vợ nó trồi lên nói chuyện làm mình nhớ nó quá. Nó với mình hợp nhau tới nỗi, có nó thì anh Tờ bị loại khỏi cuộc chơi, chỉ 2 đứa đi chơi cũng thấy vui quá [...]

Social Share Toolbar