Test Ô kê mới với bà bầu cũ

Em K.A. mới vác cho mình 1 ô kê từ Nhật Bổn về, tiện thể có (n)hiếp ảnh gia từ Lào Cai xuống núi, chúng mình ra công viên cạnh nhà làm mấy bô lun (dưới sự giám sát của chị anh ấy) …
Cảm ơn K.A. không quản đường xá xa xôi mang cái văn minh về cho tớ, cảm ơn (n)hiếp ảnh gia miền núi làm việc đổ mồ hôi lưng, cảm ơn người mẫu vạm vỡ hiến dâng hết mình cho nghệ thuật

Tèn ten… khen ống kính mới đi nào

di bo 1

nhin len gioi nao

Liec ngang nao

Khoe got giay nao

Social Share Toolbar

4 comments to Test Ô kê mới với bà bầu cũ

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


6 − = 3