Nhảm 5

Hôm qua chồng ở nhà trông con, vợ lẻn ra đường, tắc lẻm ăn bánh Giò một mình :D

Hóng hớt được con bé bán bánh giò nói chuyện qua điện thoại với ai đó:

- Thôi, về làm gì, đợi bao giờ bà nội chết thì về luôn thể.

Ặc ặc, sợ quá, nghĩ đến ngày mình làm … bà nội

Mình thỏ thẻ:

- Em nói nghe sợ quá, chị sau này cũng làm bà nội đấy

Em nhanh nhảu:

- Chị trẻ thế còn lâu mới chết, sợ gì

Ặc ặc, đến chết với con này

Social Share Toolbar

2 comments to Nhảm 5

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


8 × 2 =