Liên lạc ở UK

Trong 2 tuần tới mình di cư, không internet :( , ai nhớ mình quá gọi cho mình theo số này nhé oo 44 7527 o84 754 sau 1 giờ chiều giờ vn nhé. 2 tuần nữa thì mình lại online bình thường, có thể skype hoặc viber cho rẻ/miễn phí.

Social Share Toolbar

1 comment to Liên lạc ở UK

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


6 − = 5