Lạ mắt – Nằm đi xe đạp

Ở Cambridge có số người đi xe đạp nhiều hơn tất cả những thành phố khác ở Anh và ở đây cũng có nhiều xe đạp trông rất kỳ cục

Mình gặp nhiều lần nhưng mà cứ rút được cái điện thoại ra, bật được chức năng camera thì anh ấy đã lách đi đâu mất rồi í (ở đây đi xe đạp còn nhanh hơn đi ô tô)

Hôm nay gặp đúng lúc anh này phải đỗ xe chờ sang đường, may quá, kịp rút điện thoại ra làm mấy bô liền, thỏa nỗi mong chờ

Social Share Toolbar

2 comments to Lạ mắt – Nằm đi xe đạp

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


× 6 = 6