Tết đến rồi

Nhanh thật, Tết đến rồi

><>~<><

Hoa Đào nở tung tóe

Quất rủ chín vàng cây

Hoa Cải xôn xao nở

Mình bỗng phọt ra ”thơ”

><> ~ <><

 

Lạc vào rừng Hoa

Ngón tay vừa vặt quất, giờ mút rất NGỌT

Mình có nên kiếm cái chậu nhỏ để óanh đám Chua Me này về nhà trưng Tết không nhỉ

 

Nhìn cánh Đào này thì lại nhớ Đào Sapa, năm nay hụt vụ đi chơi trước Tết

Social Share Toolbar

4 comments to Tết đến rồi

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


9 − = 3