Kỷ niệm ngày cưới

Sấm hỏi bố:
- Bố đã cầu hôn mẹ như thế nào?

Bố:
- Bố có cầu hôn đâu, lúc ấy bố đành nói: Tùy cô, cô thích thì cưới, nhưng cô đi mà trả hết tiền cưới đấy.

Sấm:
- Trời ơi! Sao bố lại thô thiển vậy? đời nào mẹ chịu đồng ý cưới bố ?!

Bố:
- Thì bố cũng đã tưởng thế, ai ngờ

Social Share Toolbar

4 comments to Kỷ niệm ngày cưới

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


3 × = 27