Bán máy ảnh Canon 40D

cần bán máy Canon 40D đã qua sử dụng, đầy đủ phụ kiện, hộp. Giá 710 US$. Liên hệ: Hà 0913 240 640

xem link

http://www.canon.com.vn/p/VN/128-M%C3%A1y-%E1%BA%A3nh-k%C4%A9-thu%E1%BA%ADt-s%E1%BB%91/398-Digital-SLR/398-EOS-40D/

Social Share Toolbar

22 comments to Bán máy ảnh Canon 40D

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


5 + = 11